Hvilke husholdningsapparater bruker mest strøm?

strømI dag er det viktig å være en som lagrer energien vår. Det er heldigvis slik at de fleste husholdningsapparater bruker relativt lite strøm. Dette gjelder spesielt nyere apparater, ettersom ny teknologi gjør at de blir mer og mer energieffektive. Flere husholdningsapparater har energimerking, og det vil på sikt lønne seg å velge apparater med best mulig energimerking, selv om disse er dyrere i innkjøp. Over lang tid vil de nemlig bruke mindre strøm og deretter tjener man inn igjen den ekstra utgiften, og vel så det. Selv om enkelte apparater bruker mer strøm enn andre, er det generelt sett husholdningens oppvarming og belysning som trekker mest.

Energiforbruket i husholdningsapparater utgjør en relativt liten del av det totale forbruket i en husholdning. Det er likevel greit å være oppmerksom på at det er enkelte apparater som bruker mer strøm enn andre. De mest energikrevende av disse er generelt sett kjøleskap og tørketrommel. Kjøleskapet står normalt på hele døgnet, og vil derfor gi et relativt stort forbruk samlet sett. Tørketrommelen forbruker mye energi når den først er i bruk, så selv om den ikke er i daglig bruk vil den totalt sett kreve ganske mye strøm. I tillegg bruker oppvaskmaskiner, mikrobølgeovner, komfyrtopper og stekeovner en del strøm, avhengig av bruk.

Redusere strøm forbruk

Det skal lite til for å redusere strømforbruket til husholdningsapparater. Blant de enkleste tiltakene kan man sørge for å slå av alle apparater som ikke er i bruk. Selv om hvert enkelt apparat ikke trekker mye strømforbruket når de står i standby-modus, vil det store antallet apparater likevel kunne føre til at dette strømforbruket blir høyt. Et annet viktig tiltak er å unngå å sette på oppvaskmaskinen eller vaskemaskinen med mindre den er full. Ved å erstatte gamle husholdningsapparater med nye kan man dessuten drastisk redusere strømforbruket ettersom nyere apparater generelt bruker mindre.