Fauske Lysverk

Fauske Lysverk AS

Fauske lysverk AS ble stiftet i 1913 og er som navnet tilsier basert i Fauske i Norland fylke. Lysverket eies av Fauske kommune, Bodø Energi og en lang rekke øvrige småaksjonærer. Lysverket har ingen egenproduksjon av kraft, men har selger kraft til innbyggerne i kommunen for Salten Kraftsamband AS. I tillegg til å være en populære krafttilbyder i hjemkommunen, leverer dessuten Fauske Lysverk kraft også til kunder bosatt utenfor kommunen.

I tillegg til levering av kraft, eier og drifter Fauske Lysverk et fjernvarmeanlegg i Fauske sentrum. Fjernvarmenettet har lenge benyttet elektrokjeler som kilde, men selskapet har planer om å bygge ut et bioanlegg som muliggjør fornybar lysverkenergiproduksjon. Disse nye biokjelene baseres på retur- eller skogflis som kilde. Dette vil utvilsomt kunne sette Fauske Lysverk på kartet som en mer miljøvennlig bedrift. Selskapet har dessuten startet utredning om hvordan man kan redusere varmetap, noe som på sikt både gir miljøfordeler og som sikrer et lavere tap for kundene. Fauske Fjernvarme AS leverer fjernvarme til flere kunder i Fauske kommune.

I 2014 ble det bestemt at Fauske Lysverk skulle slås sammen med Sørfold Kraftlag SA. Hovedformålet med denne sammenslåingen var å redusere driftskostnadene og dessuten å øke fagmiljøet. Et større fagmiljø vil kunne føre til at selskapet kan levere bedre kvalitet og reduserte driftskostnader vil til syvende og sist også komme kundene til gode. Fusjonen ble en realitet i 2015, og selskapet er nå en del av konsernet Indre Salten Energi. Sammen med ISE Nett, ISE Enterprise, ISE Produksjon og ISE Produksjon Røyrvatn sørger konsernet for både bredbånd, fjernvarme og kraft til privatkunder og bedrifter både i Fauske og i nærliggende kommuner. Kjerneverdiene til konsernet er respekt, kvalitet, engasjement og utvikling. Dette innebærer at det legges stor vekt på pålitelighet, lojalitet og initiativ samt et engasjement både for miljøet, samfunnet og forbrukerne.