Kraftprisene i Norge

Kraftprisene i Norge er kjent for å være variable. I tillegg til at kraftprisene varierer på grunn av forespørsel varierer de også i stor grad etter vær og nedbør, ettersom kraftproduksjonen i Norge i stor grad er basert på vannkraft. I tillegg til selve strømmen, avhenger dessuten kraftprisene av en nettavgift, som varierer stort fra selskap til selskap. Statistisk sett er nettleien lavest i fylkene Oslo og Akershus. Strømkunder i de tre nordligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark kommer dessuten ekstra godt ut ettersom de er fritatt å betale merverdiavgift.

Den beste kraftprisene

Ettersom det er så stor forskjell på kraftprisene kan det være lønnsomt å foreta kraftprisenevisse valg for å sikre at man får en billigst mulig kraftavtale. For de aller fleste er det nok litt for drastisk å flytte til Oslo for å få billigst mulig nettleie eller dra til Finnmark for å slippe å betale mva. Man kommer heldigvis langt med å endre leverandør der man er. Man kan dessverre ikke selv velge nettleverandør – man må benytte nettet man allerede er tilknyttet – men man står fritt til å velge hvilken som helst strømleverandør fra hvor som helst i landet. For å gjøre denne prosessen enklere finner man ulike tjenester på nettet som sammenligner de ulike kraftprisene i Norge. Ved å benytte en strømkalkulator kan man enkelt beregne hvilket strømselskap som gir billigst resultat for det behovet man har.

Selv om Norge er i verdenstoppen når det gjelder fornybar energi, har vi fremdeles ubenyttede fornybare energikilder. I tillegg til et godt utviklet nettverk av vannkraftverk blir det i større og større grad sett på å dra større nytte av vind som energikilde. Vindkraft i Norge omformes fra vindens bevegelsesenergi ved hjelp av en vindturbin. Vinden sørger for at vingene på en rotor går rundt, og en generator omdanner disse bevegelsene til miljøvennlig kraft. Langs Norskekysten finnes det allerede en rekke operative vindkraftverk, og fremtiden vil trolig se flere vindmøller i landskapet.