Ulike kraftleverandører

En kraftleverandør er et selskap man kjøper elektrisk kraft fra. Det finnes en lang rekke ulike kraftleverandører i Norge, og man står fritt til å velge hvilken kraftleverandør man ønsker, uansett hvor man bor. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at man uavhengig av hvilken av alle kraftleverandører du velger må betale det samme i nettleie – man kan ikke selv velge nettselskap. Kraftleverandørene produserer strømmen selv, eller de kjøper inn strøm via kraftbørsen.

Valg av kraftleverandører

Fysisk spiller det ingen rolle hvilken kraftleverandør man har – man får akkurat den samme strømmen uavhengig av hvilket selskap man har valgt. Når det gjelder det økonomiske aspektet er det imidlertid store summer å spare på å velge riktig kraftleverandør. Ettersom det finnes så mange ulike bruksmønster og siden prisene i stor grad varierer, er det umulig å si noe generelt om hvilken kraftleverandør som er best. Man må derfor se på eget forbruk og ut fra dette vurdere hvilke kraftleverandører som er billigst. Det finnes en rekke ulike hjelpemidler på nettet som forenkler denne prosessen. Via en strømkalkulator på nettet kan man angi strømforbruk, ønskede betalingsbetingelser og ønske om fast eller flytende pris, og kalkulatoren gjør hele jobben. Selv om kalkulatorene er noe ulike, vil de aller fleste kunne gi en rangert oversikt over de ulike krafttilbyderne slik at du enkelt kan finne den som er billigst for akkurat deg.

kraftleverandørerDet er veldig enkelt å bytte kraftleverandører. Dette er dessuten normalt helt gratis, forutsatt at man ikke har bindingstid hos gjeldende kraftleverandør. Det er viktig å være oppmerksom på at de ulike kraftleverandørene kan komme til å ringe potensielle kunder for å lokke dem til seg. Et slikt tilbud kan selvfølgelig være lønnsomt, men det kan være verdt å foreta en mer grundig undersøkelse av situasjonen før man takker ja til tilbudet fra det første og beste selskapet. Når man ønsker å bytte kraftleverandører trenger man bare å kontakte det aktuelle selskapet som deretter ordner alt med overføring av avtalen fra det gamle kraftselskapet